Monday, 25 September 2023

การเป็นอิสระจากระบบทุนนิยม – โพสต์ทูเดย์ คอลัมนิสต์การเงิน-หุ้น

20 Apr 2020
452


การเป็นอิสระจากระบบทุนนิยม

วันที่ 20 เม.ย. 2563 เวลา 18:20 น.

Yuval Noah Harrari ผู้เขียนหนังสือ HOMODEUS เขียนไว้ว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ จะเกิดชนชั้นไร้ประโยชน์ (Useless Class) จากการเข้ามาทดแทนของ Robot, Automatic Machine และ Artificial Intelligence

Useless Class เกิดจากการที่ทักษะแรงงานที่เขามี ถูกเทคโนโลยีเข้ามาทำแทนได้ทั้งหมด

ผมคิดต่อไปข้างหน้าจากบทความของ Harrari ว่า อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าสิ่งที่เขาพูดเกิดขึ้นจริงๆ

จะมีผู้คนจำนวนมาก ไม่มีงาน ไม่มีรายได้ ไม่สามารถเลี้ยงชีวิตตัวเองได้ และถ้าภาครัฐไม่สามารถดูแลพวกเขาได้ คนกลุ่มนี้คือระเบิดเวลาลูกใหญ่สำหรับระบบทุนนิยม

ผมได้รับโอกาสจากพี่วุฒิ นนทฤทธิ์ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ให้เขียนบทความเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน

ผมไม่ใช่นักวิชาการ ไม่ใช่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไม่ใช่นักธุรกิจที่มีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้าน แต่ผมสามารถบอกได้ว่า ผมคือคนคนหนึ่งที่อยู่รอดในระบบทุนนิยม ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการลงทุน การเป็นเทรดเดอร์ หรือคนเล่นหุ้น การทำธุรกิจ การเป็นที่ปรึกษาองค์กร และการเป็นอาจารย์สอนการลงทุน

การอยู่รอดในนิยามของผมคือ สามารถมีบ้าน มีรถ มีปัจจัยสี่ครบถ้วน และอยากกินอะไรต้องได้กิน อยากเที่ยวไหนต้องได้เที่ยว เป็นอิสระจากระบบ แต่อยู่ในพื้นฐานที่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ฟุ้งเฟ้อ และพึ่งพาตนเองได้ และพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับครอบครัวและคนรอบข้าง และหากมีผู้ตกทุกข์ได้ยาก เราก็มีปัจจัยที่พอช่วยเหลือพวกเขาได้เป็นครั้งเป็นคราวไปตามสมควร

ผมเคยคิดอยากเป็นเศรษฐี แต่ตอนนี้เลิกคิดแล้ว เพราะผมพบว่า เส้นทางที่ต้องต่อสู้แข่งขันกันทางธุรกิจ หรือการลงทุน จะต้องใช้เงินทุนของชีวิตที่เก็บสะสมมาไปแลก ดังนั้นผมจึงไม่ต้องการเสี่ยง

ใช่แล้ว ผมไม่ต้องการเสี่ยงใดๆ จึงไม่ได้หวังสูง ผมเพียงแต่คิดว่า ผมสามารถอยู่อย่างมีความสุขตามมาตรฐานการครองชีพที่ผมต้องการไปตลอดชีวิตก็เพียงพอแล้ว

ผมจึงอยากใช้พื้นที่ตรงนี้ เขียนบทความในแบบที่เป็นตัวผม เหมือนเพื่อนคุยกัน ใครมีปัญหาอะไรทางด้านการเงิน การลงทุน การทำธุรกิจขนาดเล็ก ผมอยากให้พื้นที่ตรงนี้ เป็นพื้นที่ที่เราสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันแก้ปัญหาได้

ถ้าเรามีความรู้ทางด้านการเงิน และการลงทุนที่มากพอ ต่อให้เราไม่มีทักษะทางด้านอื่นๆ เราจะไม่เป็น Useless Class หรือชนชั้นไร้ประโยชน์ตามที่ Harrari บอกแน่นอน

ดังนั้นในคอลัมน์นี้ ผมจะพยายาทถ่ายทอดหลักคิด วิธีการที่เข้าใจง่าย ที่เราจะสามารถอยู่รอดอย่างมีความสุขได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุน การเป็นเทรดเดอร์ การทำธุรกิจ การทำงาน การเป็นฟรีแลนซ์ การก่อหนี้ที่เกิดประโยชน์และไร้ประโยชน์ การดูแลตัวเอง ดูแลสุขภาพ ดูแลครอบครัว การสร้าง mindset ที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิต และมีเป้าหมายสูงสุดคือ การเป็นอิสระจากระบบทุนนิยม หรือที่ Robert Kiyosaki ผู้เขียนหนังสือ rich dad – poor dad เรียกว่า

การมีอิสรภาพทางการเงิน