Friday, 19 July 2024

ก้าวไกลปลุก #Saveบัตรทอง ตัดงบยานเกราะ – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


ก้าวไกลปลุก #Saveบัตรทอง ตัดงบยานเกราะ

วันที่ 24 เม.ย. 2563 เวลา 16:15 น.

วิโรจน์ ส.ส.พรรคก้าวไกล จัดทัวร์ชวนประชาชนติด #saveบัตรทอง #ตัดงบยานเกราะผ่านเวบไซต์สำนักงบประมาณ

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ติดแฮชแท็ก #saveงบบัตรทอง #ตัดงบยานเกราะ #saveงบกสศ ฯลฯ ประชาชนสามารถจัดทัวร์ลง เพื่อส่งเสียงของท่าน เกี่ยวกับการโอนงบฯ ให้รัฐบาลได้รับรู้ถึงพลังของประชาชนได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 พ.ค. ที่เว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ http://publichearing.bb.go.th/bbpublicph-63 นายวิโรจน์ โพสต์ในเฟซบุ๊กว่า ผมเข้าใจว่า มีประชาชนจำนวนมาก ที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนงบประมาณของรัฐบาล และอยากสะท้อนความคิดเห็น ความไม่พอใจต่างๆ รวมทั้งอยากส่งเสียง อยากแสดงพลังของประชาชนไปยังรัฐบาล เพื่อให้รัฐบาลตระหนัก มีสำนึก และปรับเปลี่ยนแนวทางการโอนงบประมาณ ให้อยู่ในแนวทางที่ควรจะเป็น ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 วรรค 2 ได้ระบุเอาไว้ โดยมีใจความสำคัญ คือ ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิด และ เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน

สำหรับ พ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ ที่ประชาชนไม่เห็นด้วย มีอยู่หลายประเด็น อาทิ- การที่กองทัพไม่ยอมตัดงบประมาณในการที่จะซื้อยานเกราะล้อยาง โดยยังจะก่อหนี้ผูกพันเอาไว้ เพื่อจะจัดซื้อให้ได้ในปีงบประมาณ 64 และ 65 ในขณะที่ประชาชนกำลังประสบปัญหาต้องการอาหาร แต่ทหารยังคงจะจัดซื้ออาวุธ- การตัดงบประมาณบัตรทอง 2,400 ล้าน ซึ่งเป็นสวัสดิการที่เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยตรง ทั้งๆ ที่จากเดิม มติ ครม. (แนะนำให้อ่านโพสต์นี้เพิ่มเติม https://www.facebook.com/345328789343543/posts/676533839556368)- การตัดงบในการช่วยเหลือให้เด็กยากจนได้เรียนหนังสือ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 200 ล้านบาท- งบประมาณในการจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2020 ที่ไม่เหมาะกับกาลเทศะในสถานการณ์โรคระบาด ก็เข้าใจว่ายังไม่มีการตัดโอนงบประมาณ

ประชาชนทุกคนสามารถเข้าไปลงทะเบียน พร้อมส่งเสียงดังๆ ให้รัฐบาลได้ยิน ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ ได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 พ.ค. ที่เว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ http://publichearing.bb.go.th/bbpublicph-63

เสียงของประชาชน จะเป็นประโยชน์มากๆ เพราะทางสำนักงบประมาณ จะต้องสรุป และจัดทำรายงานออกมา เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะสามารถนำเอาเสียงสะท้อนเหล่านั้น มาอภิปราย และหยุดยั้งการตัดโอนงบประมาณที่ไม่สมควรจะตัด ตลอดจนผลักดันให้เกิดการตัดโอนงบประมาณ ในโครงการที่ไม่เกิดประโยชน์ผลโภชน์โดยตรงกับประชาชน เพื่อนำงบประมาณเหล่านั้นมาใช้ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้ ทัวร์ลง ที่สะท้อนเสียงของประชาชน ในการโอนงบฯ ในครั้งนี้มีความหมายใหญ่หลวงมากครับ และจะเป็นทัวร์ลงเพื่อการปกป้องงบประมาณ ที่เป็นเงินภาษีของพวกเราทุกคนครับผม ผมจะขอรายงานการสรุปผลนี้ จากสำนักงบประมาณแน่นอนครับ

ที่มา https://www.facebook.com/101198638198779/posts/126021289049847/