Saturday, 23 October 2021

'ก้าวไกล'ออกตัวยันงบที่ตัดโยกไปบัตรทอง-ท้องถิ่นได้ ดีกว่าตีเช็คเปล่าให้"บิ๊กตู่"ส.ส.ก้าวไกลออกโรงแจงงบที่ตัดโยกไปบัตรทอง-ประกันสังคม-ท้องถิ่นได้ ดีกว่าตีเช็คเปล่าให้”ประยุทธ์” ยันไม่ใช่การแทงข้างหลังเพื่อน