Monday, 25 September 2023

ครม.อนุมัติต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน1เดือน ขอใจเย็นรอประกาศมาตรการผ่อนคลาย – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


ครม.อนุมัติต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน1เดือน ขอใจเย็นรอประกาศมาตรการผ่อนคลาย

วันที่ 28 เม.ย. 2563 เวลา 13:58 น.

นายกฯแถลงที่ประชุมครม.มีมติต่ออายุพรก.ฉุกเฉินฯอีก 1 เดือน คงประกาศห้ามออกนอกเคหสถาน ขอประชาชนใจเย็นรอประกาศมาตรการผ่อนคลาย

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติต่ออายุการบังคับใช้ พ.ร.บ.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯออกไปอีก 1 เดือน พร้อมทั้งคงประกาศการห้ามประชาชนออกจากเคหะสถาน (เคอร์ฟิว) ทั่วประเทศในเวลา 22.00-04.00 น.และมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายประชาชน

อย่างไรก็ตาม ครม.ยังให้คงวันหยุดพิเศษและวันหยุดราชการในเดือน พ.ค.63 เป็นไปตามปกติ

ส่วนการผ่อนคลายมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น คงต้องรอการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ที่ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ ที่จะพิจารณาในระยะต่อไป

“ขอให้ใจเย็นรอการประกาศให้ทราบต่อไป เพราะรัฐบาลทราบดีว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนด้านรายได้และการดำรงชีวิต แต่จำเป็นต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิต และด้านสาธารณสุขเป็นหลัก”นายกฯกล่าว

นายกฯกล่าวอีกว่า ได้ให้หลักการไปแล้วว่าจะต้องนำหลักการของกิจกรรมต่าง ๆ ในกทม.และต่างจังหวัดมาพิจารณาว่า 100% มีกิจกรรมใดที่สามารถ ผ่อนคลายข้อกำหนดบางประการได้บ้าง โดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ตั้งแต่ 1-4 ระยะ ห่างกัน 14 วัน และแบ่งประเภทกิจกรรมตามสีต่าง ๆ คือ สีขาว สีเขียว สีเหลือง และสีแดง ซึ่งส่วนกลางจะกำหนดเป็นหลักการของการปฏิบัติ ขณะที่ท้องถิ่นและผู้ประกอบการสามารถกำหนดมาตรการเสริมได้เอง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

“จะทำมาตรการผ่อนปรนเป็นระยะ สถานประกอบการก็ต้องเตรียมการให้พร้อม ทุกคนเพิ่มเติมได้เพื่อให้เป็นโควิด-ฟรี พนักงานต้องตรวจโรค ท่านต้องทำเอง จะแจ้งภายในเร็ว ๆ นี้ จะประกาศให้ทราบ อย่าเพิ่งเรียกร้องส่วนกลางมาพิจารณาแนวทางปฏิบัติ และฟังจากท้องที่ท้องถิ่นด้วย ต้องระมัดระวังการแพร่ระบาดไม่ให้กลับมา”พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว