Thursday, 18 July 2024

ครม.เท3.9แสนล้านบาทแจกเงิน5พัน – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเงิน-หุ้น

28 Apr 2020
491


ครม.เท3.9แสนล้านบาทแจกเงิน5พัน

วันที่ 28 เม.ย. 2563 เวลา 14:14 น.

ครม.ไฟเขียวชุดใหญ่แจกเงิน 5 พัน อาชีพอิสระ 16 ล้านคน และเกษตรกรอีก 10 ล้านครัวเรือน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการเยียวยาอาชีพอิสระตามที่กระทรวงการคลังเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ให้เพิ่มผู้ได้สิทธิ์จาก 14 ล้านคน เป็น 16 ล้านคน โดยใช้วงเงิน 2.4 แสนล้านบาท เป็นเงินงบประมาณปี 2563 จำนวน 7 หมื่นล้านบาท และเป็นเงินกู้จากการออก พ.ร.ก. อีก 1.7 แสนล้านบาท

นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบจ่ายเงินเยียวยาเกษตร 10 ล้านครัวเรือน เหมือนอาชีพอิสระเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มจ่ายเดือน พ.ค.-ก.ค. 2563 เป็นวงเงินที่ใช้ 1.5 แสนล้านบาท เป็นการใช้เงินจาก พ.ร.ก. เงินกู้ทั้งหมด

ทั้งนี้เบื้องต้นมีเกษตรกรที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง 8.43 ล้านครัวเรือน และอยู่ระหว่างให้เกษตรการขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมอีก 1.75 ล้านครัวเรือน ภายใน 15 พ.ค. นี้

นางนฤมล กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ดูกลุ่มอื่นที่ต้องเยียวยาเพิ่มเติม เช่น กลุ่มเปราะบาง คนพิการ คนไร้บ้าน และให้ทุกคนพิจารณาด้วยว่าการใช้เงินกู้จาก พ.ร.ก. เหลืออยู่จำนวนเท่าไร