Saturday, 23 September 2023

ครม.เห็นชอบควัก3,283ล้านบาท เป็นเจ้าภาพประชุมเอเปคปี 2565 – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเงิน-หุ้น

31 Jan 2021
236


ครม.เห็นชอบควัก3,283ล้านบาท เป็นเจ้าภาพประชุมเอเปคปี 2565

วันที่ 31 ม.ค. 2564 เวลา 17:51 น.

เห็นชอบกรอบวงเงิน 3,283 ล้านบาท ในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคปี 2565

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกรอบวงเงินในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทยในปี 2565 รวมทั้งสิ้น 3,283 ล้านบาท โดยมาจากงบรายจ่ายปี 2565 จำนวน 2,342 ล้านบาท และงบรายจ่ายปี 2566 จำนวน 940 ล้านบาท โดยขอให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาความจำเป็น เหมาะสมของภารกิจ และวงเงินที่จะใช้ในการดำเนินการให้รอบคอบ และไม่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณมากเกินความจำเป็น

ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคฯ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 – พฤศจิกายน 2565 รวมทั้งสิ้น 15 การประชุม ประกอบด้วย การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส 5 ครั้ง การประชุมระดับรัฐมนตรี 9 ครั้ง และการประชุมระดับผู้นำ 1 ครั้ง

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมและ/หรือกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่ส่วนราชการจะเป็นเจ้าภาพ เช่น การจัดกิจกรรมสัปดาห์ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security Week) และการดำเนินโครงการโรงเรียนเครือข่ายเอเปค

ทั้งนี้ การที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ในปี 2565 เป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ก้าวเข้าสู่ “ยุคปกติใหม่” ที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิต และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลก ทำให้ไทยสามารถส่งเสริมประเด็นที่ไทยได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึง ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร ในบทบาทที่ไทยเป็นผู้ผลิตอาหารให้แก่โลก รวมทั้งการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืนด้วย