Monday, 25 September 2023

ครอบครัวเกษตรรับ5พันหลายเด้ง – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเงิน-หุ้น

29 Apr 2020
462


ครอบครัวเกษตรรับ5พันหลายเด้ง

วันที่ 29 เม.ย. 2563 เวลา 18:17 น.

คลังแจงครอบครัวเกษตรมีสิทธิ์รับ 5 พันบาทอาชีพอิสระ ส่วนหัวหน้าครอบครัวเกษตรกรให้รับ 5 พัน จากมาตรการช่วยเหลือเกษตร

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ว่า ในส่วนผู้ลงทะเบียนที่ยังประสบปัญหาหรือไม่ได้รับความสะดวกนั้น ขอให้เข้าไปตรวจสอบสถานะที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อได้ทราบสถานะว่าผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์หรือไม่ เนื่องจากขณะนี้ระบบได้นำข้อมูลผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน 10.6 ล้านคนเข้าในระบบเรียบร้อยแล้ว และจะมีการอัพเดทจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เป็นระยะตามผลการคัดกรองกลุ่มทบทวนสิทธิ์หรือกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวัน

สำหรับรายที่ได้รับสิทธิ์แต่มีปัญหาว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีนั้น มีความเป็นไปได้ว่าบัญชีถูกปิด ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน 1 ปี หรือบัญชีไม่ตรงซึ่งเป็นได้ทั้งชื่อ นามสกุล เลขที่บัญชี หรือชื่อธนาคารไม่ตรงกับชื่อผู้ลงทะเบียน

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้ามาแก้ไขตรงปุ่มสีเหลือง “เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน” ระบบจะตรวจสอบว่าบัญชีถูกต้องแล้วหรือไม่ และพร้อมโอนเงินให้ในรอบถัดไป โดยกรณีนี้อยากแนะนำว่าให้ผู้ได้รับสิทธิ์ไปทำพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนจะหมดปัญหา และทำให้การโอนเงินสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะเป็นเกษตรกรและเป็นหัวหน้าครัวเรือนด้วยนั้น ขอให้รับสิทธิ์เยียวยาผ่านมาตรการเยียวยาเกษตรกร ครัวเรือนละ 15,000 บาท ส่วนสมาชิกในครัวเรือนที่ช่วยทำการเกษตรและประกอบอาชีพอิสระด้วย สามารถรับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาทได้ โดยหากรายใดเคยถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าเป็นเกษตรกร สามารถขอให้ทบทวนสิทธิ์ได้ที่ปุ่มสีม่วง “ยื่นทบทวนสิทธิ์” ส่วนผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนด้วยความเข้าใจผิด สามารถขอรับสิทธิ์คืนอีกครั้งได้ โดยใช้ปุ่มสีม่วง “ยื่นทบทวนสิทธิ์” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2563

อย่างไรก็ดี ขณะนี้ยังมีผู้ลงทะเบียนในกลุ่มที่ได้รับเอสเอ็มเอสขอข้อมูลเพิ่มเติมอีก 9 แสนคนยังไม่ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ขอความกรุณามาให้ข้อมูลโดยด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทะเบียนในการได้รับเงินเยียวยาด้วยความรวดเร็ว