Saturday, 13 April 2024

คลังเปิดปุ่ม “ขอสละสิทธิ์มาตรการเยียวยา” รับคนดีคืนเงิน 5 พัน

24 Apr 2020
447


คลังเปิดปุ่ม “ขอสละสิทธิ์มาตรการเยียวยา” รับคนดีคืนเงิน 5 พัน

วันที่ 24 เม.ย. 2563 เวลา 11:41 น.

คลังเปิดปุ่ม “ขอสละสิทธิ์มาตรการเยียวยา” รับคนดีคืนเงิน 5 พัน และปุ่มยกเลิกการลงทะเบียน ให้คนให้ข้อมูลไม่ตรงกลับใจ

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ในวันที่ 25 เม.ย. 2563 เวลาประมาณ 09.00 น. เว็บไซด์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com จะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งปุ่ม คือ “ขอสละสิทธิ์มาตรการเยียวยา” ซึ่งจะเป็นแถบสีชมพู เพื่อให้ผู้ที่ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสขอสละสิทธิ์จากมาตรการเยียวยาดังกล่าว

ทั้งนี้ พบว่าที่ผ่านมามีผู้ที่ได้เงินเยียวยา และเกิดเสียชีวิต และทายาทมีการติดต่อเข้ามาเพื่อขอคืนเงินดังกล่าว ก็สามารถมาใช้ปุ่มขอสละสิทธิ์มาตรการเยียวยาได้ โดยเข้าไปกรอกรายละเอียด ซึ่งจะมีขั้นตอนการคืนเงินที่ได้รับไปแล้วด้วย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างมาก

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจอีกจำนวนหนึ่ง ที่มาลงทะเบียนและได้รับเงิน 5 พันบาทไปแล้ว ซึ่งภายหลังการตรวจสอบพบว่าขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว จึงต้องคืนเงินผ่านปุ่มขอสละสิทธิ์มาตรการเยียวยาเช่นเดียวกัน โดยเดิมกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่กระทรวงการคลังจะต้องทำการตรวจสอบอยู่แล้ว ซึ่งขณะนี้ได้ทำการชี้แจงรายละเอียดกับรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแล้วว่าหากใครได้รับสิทธิ์ตามมาตรการให้มาทำการสละสิทธิ์

“กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการ เนื่องจากตอนลงทะเบียนว่าประกอบอาชีพอิสระ ค้าขาย ซึ่งมีการประกอบอาชีพดังกล่าวจริง แต่ก็มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจอยู่ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ไม่ได้” นายลวรณ กล่าว

นายลวรณ กล่าวอีกว่า หลังจากนี้กระทรวงการคลังจะทำการตรวจสอบกลุ่มที่ได้รับเงินเยียวยาไปแล้วอีกจำนวนหลายแสนคน ซึ่งคาดว่าน่าจะขาดคุณสมบัติการรับเงินเยียวยาเช่นกัน โดยกลุ่มดังกล่าวต้องคืนเงินให้กับกระทรวงการคลัง ผ่านปุ่มขอสละสิทธิ์มาตรการเยียวยาด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ เว็บไซด์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในปุ่มยกเลิกการลงทะเบียน ได้มีการเพิ่มฟังก์ชัน ให้สำหรับผู้ที่รอฟังผลการลงทะเบียน และผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ให้มากดปุ่มดังกล่าวเพื่อยกเลิกการลงทะเบียนได้ เนื่องจากทีมพิทักษ์สิทธิ์ จำนวน 1.7 หมื่นคน ได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับคนที่ขอยื่นทบทวนสิทธิ์ ซึ่งปรากฎว่ามีทั้งผู้ที่ให้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริง และมีคนที่ให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง จึงไม่อยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว และต้องการยกเลิกสิทธิ์จากมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ซึ่งที่ผ่านมาไม่สามารถทำได้ กระทรวงการคลังจึงต้องเพิ่มปุ่มดังกล่าวขึ้นมา

นายลวรณ กล่าวว่า ในวันนี้ (24 เม.ย.) ได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ได้รับสิทธิ์อีก 7 แสนคน รวมกับของเดิมที่จ่ายไปแล้ว 4.2 ล้านคน เป็น 4.9 ล้านคน โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังจ่ายเงินได้เฉลี่ย 2-3 แสนคน แต่ตั้งแต่สัปดาห์หน้าจะจ่ายเงินได้รวดเร็วมากขึ้น เฉลี่ยวันละ 7 แสนคน โดยตั้งแต่วันที่ 27-28 เม.ย. นี้ จะสามารถจ่ายเงินให้กับผู้ที่ได้สิทธิ์ทั้งสิ้น 1.5 ล้านคน ซึ่งมาจากทุกกลุ่ม ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์จริง ๆ ผู้ที่ขอข้อมูลเพิ่มและผ่านเกณฑ์ รวมถึงผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์ด้วย

“ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนที่ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม 6.3 ล้านคน มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว 4.8 ล้านคน ยังเหลืออีก 1.5 ล้านคน ส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 10.6 ล้านคน มาขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 2.5 ล้านคน ตอนนี้อยากให้ทุกคนเร่งเข้ามาทั้งยื่นข้อมูลเพิ่มและทบทวนสิทธิ์ เพราะระบบตอนนี้ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว กระทรวงการคลังต้องการเร่งจ่ายเงินให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เพราะเงินมีพร้อมแล้วทั้งเงินงบประมาณที่ตั้้งไว้และเงินกู้ที่รออยู่ข้างหน้า” นายลวรณ กล่าว