Wednesday, 20 October 2021

"คำสาปของอำนาจ เมื่อผลประโยชน์ล้นเกิน" วิเคราะห์รอยร้าว 3ป.ณัฐวุฒิ วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองบนความขัดแย้งลึกของ 3ป.-มองนี่คือคำสาปของอำนาจ