Wednesday, 19 June 2024

คำแปล "บทสวดรัตนสูตร" สร้างขวัญกำลังใจในยามเผชิญภัยพิบัติร้ายแรงเปิดเนื้อหาและคำแปลของ “บทสวดรัตนสูตร” หรือ “บทสวดเจ็ดตำนาน” ที่ พศ.เสนอให้วัดทั่วประเทศสวดเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในช่วงที่ประเทศเผชิญวิกฤตไวรัสระบาด