Saturday, 23 October 2021

คิวบาเผยวัคซีนผลิตเองสู้สายพันธุ์เดลตาได้ดี

14 Aug 2021
11คิวบาเผยวัคซีนที่ผลิตเอง 2 ยี่ห้อมีประสิทธิภาพป้องกันการป่วยได้ดีสู้สายพันธุ์เดลตาได้