Tuesday, 16 July 2024

"จตุพร"จี้รัฐเงินเยียวยาโควิดทุกคนที่ยื่นขอความช่วยเหลือ“จตุพร” จี้รัฐบาลแจกเงินเยียวยาโควิด-19ทุกคนที่ยื่นขอ แนะประเทศต้องหยุดลงทุน 1 ปี นำเงินมาแก้ปัญหาช่วยเหลือประชาชน