Saturday, 23 October 2021

"จตุพร"นอนคุก หลังศาลสั่งให้นับโทษขังต่อคดีหมิ่น"อภิสิทธิ์"ศาลฏีกาสั่งขัง!! “ตู่ จตุพร” นอนคุกต่อคดีหมิ่น”อภิสิทธิ์”สังหารคนเสื้อแดง