Sunday, 14 August 2022

จีนจะบุกไต้หวันหรือไม่? ความขัดแย้งใหม่ที่ละสายตาไม่ได้

27 May 2020
130สรุปเหตุการณ์เผชิญหน้าระหว่างจีน-ไต้หวัน-สหรัฐ และความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงคราม