Saturday, 31 July 2021

จีนปัดร่วมมืออนามัยโลกตรวจสอบต้นตอโควิดครั้งที่ 2

22 Jul 2021
11จีนปฏิเสธให้ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกในการสืบหาต้นตอโควิด-19 ในประเทศอีกครั้ง