Wednesday, 20 October 2021

จีนโต้แม่น้ำโขงลดไม่เกี่ยวเขื่อนจิ่งหงกักน้ำ 

12 Aug 2021
11จีนปฏิเสธว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงไม่เกี่ยวกับการกักน้ำของเขื่อนจิ่งหง แต่เป็นเพราะฝนทิ้งช่วง