Wednesday, 7 December 2022

"จุรินทร์"ย้ำจุดยืนปชป.หนุนแก้ม.256ปลดล็อกสู่ประชาธิปไตยหัวหน้าพรรคปชป.หนุนแก้รธน.มาตรา 256 เหตุวางหลักซับซ้อนมากเงื่อนไข ทำได้เท่ากับสะเดาะกุญแจเปิดทางออกสู่ประชาธิปไตย