Saturday, 23 October 2021

จ่อเชือด 7 ส.ส.เพื่อไทยแหกมติพรรคพบ 2 รายทำผิดร้ายแรง


จ่อเชือด 7 ส.ส.เพื่อไทยแหกมติพรรคพบ 2 รายทำผิดร้ายแรง

วันที่ 19 ก.ย. 2564 เวลา 11:31 น.

คณะกรรมการจริยธรรมพรรคเพื่อไทยส่งผลเชือด 7 ส.ส.แหกมติพรรคในการลงคะแนนอภิปรายไม่ไว้วางใจให้กรรมการบริหารพรรคพิจารณาแล้วพบ 2 คนทำผิดร้ายแรง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงความคืบหน้าผลการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมพรรคเพื่อไทยว่า ที่ประชุมมีมติส่งรายชื่อส.ส.ที่ทำการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเมื่อช่วงสิ้นเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ขัดกับมติของพรรครวมทั้งสิ้น 7 คน ไปให้คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแล้ว โดยมี ส.ส.จำนวน 2 คนที่ทำความผิดร้ายแรงใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.ให้ร้ายป้ายสีพรรค 2.กระทำความผิดซ้ำทั้งที่อยู่ระหว่างทำทัณฑ์บน และ 3.กระทำการขัดมติพรรคอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการบริหารพรรค จะขอมติพรรคเพื่อเรียกประชุม ส.ส.ทั้งหมดเพื่อร่วมลงมติใดๆ กับ ส.ส.ทั้ง 7 คนอีกครั้งในช่วงต้นเดือน ต.ค.นี้ ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันที่ 28 ต.ค.นี้ ที่จ.ขอนแก่น ซึ่งการดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมพรรคเพื่อไทย พิจารณาจากพยาน หลักฐาน องค์ประกอบแวดล้อม และคำชี้แจง การดำเนินการทุกอย่างของพรรคมีการกำหนดระเบียบ ขั้นตอน ชัดเจน และศึกษาข้อกฎหมายอย่างถี่ถ้วน โดยปราศจากอคติในการลงโทษผู้กระทำผิด เพื่อให้พรรคการเมือง มีความเป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็ง  เคารพเสียงส่วนใหญ่ตามหลักการการปกครองในระบอบประชาธิปไตย