Saturday, 25 March 2023

ฉีดเข็มเดียว! จีนไฟเขียว ‘วัคซีนลูกผสมป้องกันโควิด-19’ – โพสต์ทูเดย์ รอบโลก

28 Feb 2021
191


ฉีดเข็มเดียว! จีนไฟเขียว ‘วัคซีนลูกผสมป้องกันโควิด-19’

วันที่ 28 ก.พ. 2564 เวลา 14:29 น.

นอกจากนี้ยังสามารถเก็บรักษาและขนส่งที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสำนักบริหารผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งชาติ (NMPA) ของจีนอนุมัติให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ชนิดลูกผสมที่ต้องฉีดเพียงครั้งเดียว เข้าสู่ตลาดแบบมีเงื่อนไข

วัคซีนดังกล่าวพัฒนาโดยทีมวิจัยที่นำโดย เฉินเวย ซึ่งเป็นนักวิชาการจากสถาบันบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์แห่งชาติจีน (CAE) และนักวิจัยจากสถาบันการแพทย์ทหาร สังกัดสถาบันวิทยาการทหาร (Academy of Military Sciences) เป็นวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตัวแรกของจีนที่ใช้อะดีโนไวรัสเป็นเวกเตอร์ เพื่อส่งสไปก์ยีนของไวรัสโคโรนาเข้าสู่ร่างกาย

ทั้งนี้ วัคซีนดังกล่าวถูกผลิตให้ใช้สำหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และสามารถเก็บรักษาและขนส่งที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส

สื่อต่างๆ รายงานบทวิเคราะห์ที่เขียนขึ้นระหว่างการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ทั่วโลก ระบุว่าวัคซีนตัวนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดอาการของโรคโควิด-19 ที่ร้อยละ 65.7 และมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไม่ให้รุนแรงที่ร้อยละ 90.98

ทั้งนี้ ข้อมูลจากการทดสอบของกลุ่มหนึ่งในปากีสถานระบุว่า วัคซีนชนิดนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดอาการของโรคดังกล่าวที่ร้อยละ 74.8 และสามารถป้องกันโรคไม่ให้รุนแรงได้เต็มประสิทธิภาพ

ภาพจากสำนักข่าวซินหัว