Thursday, 25 July 2024

“ชวน”เผยตั้ง “กรรมการสมานฉันท์” ใกล้ลงตัว เล็งดันสื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


“ชวน”เผยตั้ง “กรรมการสมานฉันท์” ใกล้ลงตัว เล็งดันสื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 02 ม.ค. 2564 เวลา 10:50 น.

ประธานสภาผู้แทนราษฏร เผยความคืบหน้าการตั้ง “คณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์” ใกล้ลงตัวแล้ว เผยเตรียมดันตัวแทนสื่อ 1 ราย เข้าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร กล่าวว่า ความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์ ขณะนี้เหลือในส่วนของรายชื่อจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเบื้องต้นได้รับทราบว่ามีการลงมติแล้ว แต่ยังไม่ส่งรายชื่ออย่างเป็นทางการเข้ามา หากส่งรายชื่อมาครบก็จะเริ่มประชุมนัดแรก ซึ่งจะมีการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิอีก 4 ราย โดยส่วนตัวตั้งใจว่าจะเสนอให้คัดเลือกตัวแทนสื่อมวลชน จำนวน 1 ราย เข้าไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากจะมีส่วนสำคัญในการช่วยเรื่องความปรองดอง แก้ไขความขัดแย้ง

ส่วนฝ่ายค้านได้รับการตอบรับแล้วว่าจะไม่เข้าร่วมในกรรมการฯ แต่ถ้าหากยังติดใจเรื่องสัดส่วน ก็สามารถเสนอเพิ่มจำนวนสัดส่วนเข้ามาได้ ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วต้องการให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อเป็นการระดมความคิดของทุกฝ่ายว่าในสภาพของความขัดแย้ง ควรจะหาทางออกอย่างไร

สำหรับความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ตามปฏิทินจะมีเวลาครบกำหนดการประชุมของกรรมาธิการ พอถึงกำหนดแล้วถ้าไม่มีการขยายเวลาออกไป ก็ต้องเสนอกลับมาสภาฯภายในสมัยประชุมนี้ อย่างไรก็ตามไม่สามารถระบุได้ว่ามีโอกาสที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่สำเร็จหรือไม่ เพราะไม่สามารถวินิจฉัยได้ก่อน