Wednesday, 19 June 2024

"ชัชชาติ"บอก"ลุงตู่"ฟังคนรวยแล้วอย่าลืมฟังคนจนด้วย“ชัชชาติ”ชี้วิกฤตในครั้งนี้ ทุกคนต้องรอดไปด้วยกัน และเมื่อพร้อมจะฟังคนรวยแล้ว ต้องอย่าลืมฟังและเข้าใจปัญหาของคนจนด้วย