Tuesday, 3 October 2023

"ชัชชาติ"บอก"ลุงตู่"ฟังคนรวยแล้วอย่าลืมฟังคนจนด้วย



“ชัชชาติ”ชี้วิกฤตในครั้งนี้ ทุกคนต้องรอดไปด้วยกัน และเมื่อพร้อมจะฟังคนรวยแล้ว ต้องอย่าลืมฟังและเข้าใจปัญหาของคนจนด้วย