Thursday, 25 July 2024

“ซิตี้แบงก์” โชว์จุดแข็งธนาคารเพื่อภาคธุรกิจที่มีเครือข่ายทั่วโลก – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเงิน-หุ้น

23 Sep 2021
173


“ซิตี้แบงก์” โชว์จุดแข็งธนาคารเพื่อภาคธุรกิจที่มีเครือข่ายทั่วโลก

วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 09:43 น.

“ซิตี้แบงก์” โชว์จุดแข็งธนาคารเพื่อภาคธุรกิจที่มีเครือข่ายทั่วโลก พร้อมโชว์รางวัลธนาคารยอดเยี่ยม “ด้านไฟแนนซ์” จากยูโรมันนี่ สะท้อนความสำเร็จเพื่อภาคธุรกิจ

ธนาคารซิตี้แบงก์ คว้ารางวัลธนาคารยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย “ด้านไฟแนนซ์” (Best Bank for Financing in Asia) จากงาน “Euromoney Award for Excellence 2021” จัดโดย “ยูโรมันนี่” (Euromoney) สื่อการเงินชั้นนำของยุโรป โดยรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของซิตี้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ให้บริการจัดหาเงินทุนครอบคลุมลูกค้าในทุกภาคส่วน อาทิ การจัดหาเงินทุน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดทุน การให้กู้ยืม รวมถึงจัดการโครงสร้างทางการเงิน ฯลฯ โดยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาซิตี้ได้ระดมทุนกว่าหนึ่งแสนล้านเหรียญสหรัฐสำหรับลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นการจัดหาเงินทุนที่ยั่งยืน ทำให้ถูกจัดเป็นธนาคารที่มี IPO เป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคดังกล่าว

มร.ยาน เมตสเกอร์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการธนาคารและตลาดทุน ซิตี้แบงก์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า ซิตี้ได้สร้างประวัติการณ์ในการจัดหาแหล่งทุนสำหรับลูกค้าทุกภาคส่วนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยตลอด 12 เดือนที่ผ่านมามีการระดมทุนมากกว่าหนึ่งแสนล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งทำให้ถูกจัดเป็นธนาคารที่มี IPO เป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคดังกล่าว ครอบคลุมการจัดหาเงินทุน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดทุน การให้กู้ยืม รวมถึงจัดการโครงสร้างทางการเงิน การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (M&A) และการบริหารความเสี่ยง ฯลฯ แสดงให้เห็นถึงส่วนผสมของการเสริมความแข็งแกร่งของงบดุลและการจัดหาเงินทุนเพื่อรองรับการเติบโต ในขณะเดียวกันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก ลูกค้าต้องการข้อมูลและมุมมองระดับโลกมากขึ้น และด้วยการที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลกของซิตี้ สิ่งนี้ช่วยให้สามารถเข้าถึงและให้ข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างชัดเจน และด้วยกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครือข่ายทำให้สามารถช่วยให้ลูกค้าเติบโตในประเทศที่ดำเนินธุรกิจได้ และยังรวมถึงบริษัทข้ามชาติที่กำลังขยายตัวไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเกิดใหม่ ตลอดจนบริษัทในตลาดเกิดใหม่ที่เติบโตนอกตลาดและนอกภูมิภาค

ล่าสุดซิตี้แบงก์คว้ารางวัลธนาคารยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย “ด้านไฟแนนซ์” (Best Bank for Financing in Asia) จากงาน “Euromoney Award for Excellence 2021” จัดโดย “ยูโรมันนี่” (Euromoney) สื่อการเงินชั้นนำของยุโรป ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นถึงเครือข่ายที่แข็งแกร่งระดับโลกและระดับภูมิภาคของธนาคารซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการได้รับรางวัลดังกล่าวได้เป็นอย่างดี มร.ยาน กล่าวทิ้งท้าย

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย โทร. 0-2081-0999 หรือ www.citibank.co.th รวมถึงเพิ่ม Citi Thailand เป็นเพื่อนทาง LINE