Wednesday, 19 June 2024

ญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมีผล"ทั้งประเทศ"

16 Apr 2020
569นายกฯอาเบะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมีผลครอบคลุมทั้งประเทศ หลังโควิดเริ่มเอาไม่อยู่ เตรียมแจกเงินช่วยครัวเรือนละ 90,000 บาท