Wednesday, 21 February 2024

ญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมีผล"ทั้งประเทศ"

16 Apr 2020
556นายกฯอาเบะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมีผลครอบคลุมทั้งประเทศ หลังโควิดเริ่มเอาไม่อยู่ เตรียมแจกเงินช่วยครัวเรือนละ 90,000 บาท