Monday, 18 October 2021

ตอลิบานเริ่มเข้าสู่กรุงคาบูลจากทุกทิศทุกทาง – โพสต์ทูเดย์ รอบโลก

15 Aug 2021
9


ตอลิบานเริ่มเข้าสู่กรุงคาบูลจากทุกทิศทุกทาง

วันที่ 15 ส.ค. 2564 เวลา 15:32 น.

จุดจบของกรุงคาบูลใกล้จะมาถึงแล้ว กองกำลังตอลิบานที่ล้อมเอาไว้ด้านนอกเริ่มทำการบุก

รอยเตอร์รายงานว่ากลุ่มตอลิบานได้เริ่มเข้าสู่กรุงคาบูลเมืองหลวงของอัฟกานิสถานจากทุกทิศทุกทาง กระทรวงมหาดไทยอัฟกานิสถานกล่าวเมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ตามเวลาประเทศไทย ขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐและสหภาพยุโรปพยายามหาทางคุ้มครองตัวเองให้ปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม นักรบของกลุ่มตอลิบานได้รับคำสั่งให้รอที่ประตูเมืองคาบูลและยังไม่เข้าไปในเมือง โฆษกของกลุ่มกบฏกล่าว หลังจากการล่มสลายของกองกำลังความมั่นคงของประเทศอย่างแน่นอนแล้ว

“อิสลามเอมิเรต (ตอลิบาน) สั่งกองกำลังทั้งหมดของตนให้ประจำการอยู่ที่ประตูเมืองคาบูล อย่าพยายามเข้าไปในเมือง” โฆษกของกลุ่มตอลิบานทวีต แม้ชาวบ้านบางคนรายงานว่ากองกำลังได้เข้าไปในเขตชานเมืองชั้นนอกบางแห่งอย่างสงบแล้ว

เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าว สมาชิกในทีม “แกนกลาง” ของสหรัฐฯ กำลังทำงานจากสนามบินคาบูล ขณะที่เจ้าหน้าที่ของนาโต้กล่าวว่าเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปหลายคนได้ย้ายไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยในเมืองหลวงและไม่เปิดเผยว่าที่ใด

หลังจากโจมตีเมืองหลวงแล้ว ตอลิบานได้สั่งให้กองกำลังของตนงดใช้ความรุนแรง อนุญาตให้ทุกคนที่พยายามจะออกไปสามารถออกไปได้อย่างปลอดภัย และขอให้ผู้หญิงเดินทางไปยังพื้นที่คุ้มครอง 

Photo by – / AFP