Wednesday, 29 November 2023

ติดเชื้อโควิด-19 ต่ำกว่าสิบครั้งแรกรับมาตรการผ่อนปรนกฎเหล็ก – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


ติดเชื้อโควิด-19 ต่ำกว่าสิบครั้งแรกรับมาตรการผ่อนปรนกฎเหล็ก

วันที่ 27 เม.ย. 2563 เวลา 19:55 น.

BigTalk BigStory : จับตาดูการประชุมครม. ในวันที่28 เมษายน จะต่ออายุพรก.ฉุกเฉินออกไปอีก 1เดือนหรือไม่ และจะมีมาตรการผ่อนปรนอะไรออกมาบ้างตามที่หลายฝ่ายเรียกร้อง หลังจากมีสัญญาณบวกพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต่ำสิบครั้งแรก