Wednesday, 19 June 2024

ถูกจับได้ติดคุก-ยึดทรัพย์! ไพศาล “เตือนผู้มีอำนาจ” ใช้ภาษีตั้งขบวนการไอโอทำลายผู้เห็นต่าง – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


ถูกจับได้ติดคุก-ยึดทรัพย์! ไพศาล “เตือนผู้มีอำนาจ” ใช้ภาษีตั้งขบวนการไอโอทำลายผู้เห็นต่าง

วันที่ 03 พ.ค. 2563 เวลา 11:16 น.

ไพศาล เตือนผู้มีอำนาจระวังการใช้เงินภาษีประชาชนตั้งขบวนการไอโอทำลายล้างผู้เห็นต่าง-สร้างความเกลียดชังในชาติ ถ้าถูกจับได้ติดคุก-ถูกยึดทรัพย์

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. นายไพศาล พืชมงคล โพสต์เฟซบุ๊กเตือนผู้มีอำนาจให้ระมัดระวัง กรณีการใช้เงินภาษีของประชาชนตั้งขบวนการไอโอ (ปฏิบัติการข่าวสาร) ว่าอาจจะเป็นบ่อเกิดแห่งความแตกแยกแตกสามัคคีและความเกลียดชังภายในชาติ

นายไพศาล ระบุว่า คำเตือนถึงผู้มีอำนาจให้สังวรระวัง การใช้เงินภาษีของประชาชนไปตั้งขบวนการไอโอ (หรือไอเควี่ย) เพื่อให้เชลียร์กันเองก็ดีเพื่อทำลายล้างผู้ที่มีความเห็น ไม่ตรงกันหรือฝ่ายที่ไม่ต้องใจกันก็ดีเป็นบ่อเกิดแห่งความแตกแยกแตกสามัคคีและความเกลียดชังภายในชาติเป็นการทำอันตรายชาติบ้านเมืองของเรา

ทำให้ ความชั่วถูกยกย่องว่าเป็นความดี ทำให้ความดีความงามถูกทำลายล้าง กลายเป็นความชิงชังน่ารังเกียจ เป็นการบ่อนทำลายคุณธรรมศีลธรรมและจิตใจผู้คนในแผ่นดิน

จึงจำเป็นต้องเตือนว่า การกระทำเช่นนี้นอกจาก เป็นกรรมชั่วแล้ว ยังเป็นการทำความผิดกฎหมายร้ายแรงด้วย ผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีต่อศาลอาญาทุจริต ขอให้จำคุกขอให้ยึดทรัพย์หรือริบทรัพย์ผู้กระทำความผิด และขอให้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหลายได้ด้วย

ดังนั้นถ้าไอโอขบวนไหนถูกตรวจสอบพบว่า ได้ใช้เงินจากภาษีหรืองบประมาณแผ่นดินเพื่อการดังกล่าวแล้ว ผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ก็ต้องรับผิดชอบติดคุกถูกยึดถูกริบทรัพย์และพ้นจากตำแหน่ง

ภาคประชาชนเขาตั้งขบวนตรวจสอบกันแล้วโดยใช้กฎหมายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นกลไกทำงาน การใดทำแล้วร้อนใจภายหลังการนั้นไม่ดี การใดทำแล้วไม่ร้อนใจภายหลังการนั้นดี การใดทำแล้ว ไม่ร้อนใจภายหลัง เป็นประโยชน์ตนด้วยเป็นประโยชน์ท่านด้วย การนั้นดีมาก