Saturday, 23 September 2023

ถ่ายเป็นเลือด สัญญาณเตือนโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ – โพสต์ทูเดย์ สุขภาพ


ถ่ายเป็นเลือด สัญญาณเตือนโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

วันที่ 31 ส.ค. 2563 เวลา 12:20 น.

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง พบมากเป็นอันดับ 3 ในเพศชาย และอันดับ 4 ในเพศหญิง แต่ละปีจะมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 12,000 คน

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ มีสาเหตุมาจากวิถีชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับประทานเนื้อแดง เนื้อแปรรูปเป็นประจำ อาหารกากใยน้อย อาหารปิ้งย่าง รมควัน ตลอดจนขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ข้อมูลสัญญาณเตือนหรืออาการของโรคที่พบบ่อย ได้แก่

  • การถ่ายอุจจาระมีมูกปนเลือดหรืออาจถ่ายเป็นเลือดสดๆ
  • มีอาการท้องผูกสลับท้องเสีย
  • ถ่ายอุจจาระบ่อยครั้ง/ถ่ายไม่สุด
  • ขนาดของลำอุจจาระเล็กลง
  • มีอาการปวดท้องแน่นท้องท้องอืดจุกเสียด

มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงส่วนหนึ่งสามารถป้องกันได้จากการปรับพฤติกรรมการดำรงชีวิตและหมั่นสังเกตตัวเองว่าการขับถ่ายเป็นปกติดีหรือไม่ หากพบความผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์ นอกจากนี้มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงยังสามารถตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกด้วยวิธีการตรวจหาเม็ดเลือดแดงแฝงในอุจจาระ