Thursday, 22 February 2024

"ทวี"ซัดรัฐบาลช่วยแต่หนี้เศรษฐีไม่เหลียวแลหนี้สินประชาชนเลขาพรรคประชาชาติข้องใจทำไมรัฐบาลช่วยแต่หนี้สินของเศรษฐีส่วนหนี้สินของประชาชนกลับไม่เหลียวแล