Wednesday, 19 June 2024

ทองคำ 1 พ.ค.ลดลง 250 บาท

01 May 2020
536


ทองคำ 1 พ.ค.ลดลง 250 บาท

วันที่ 01 พ.ค. 2563 เวลา 09:45 น.

ทองคำเปิดตลาดปรับลดลง 250 บาท แท่งขาย25,950 รูปพรรณ26,450 บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 1 พ.ค. 2563 ตามประกาศขอสมาคมค้าทองคำ ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ25,750 ขายออกบาทละ 25,950 ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ25,286.88 ขายออกบาทละ 26,450 บาท ทั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง 250 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 30 เม.ย.