Thursday, 21 October 2021

ทองคำ 10 กค. ไม่ขยับ แท่งขายออกบาทละ 27,800บาท


ทองคำ 10 กค. ไม่ขยับ แท่งขายออกบาทละ 27,800บาท

วันที่ 10 ก.ค. 2564 เวลา 09:23 น.

ทองคำเปิดลาดไม่เปลี่ยนแปลง แท่งขาย27,800รูปพรรณ28,300 บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 10 ก.ค. 2564 ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ27,700 ขายออกบาทละ 27,800ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ27,197.04 ขายออกบาทละ28,300 บาท ทั้งนี้ราคาทองคำไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับราคาวันที่ 9 ก.ค.