Wednesday, 20 October 2021

ทองคำ 11 ส.ค. ลง 50 บาท


ทองคำ 11 ส.ค. ลง 50 บาท

วันที่ 11 ส.ค. 2564 เวลา 09:31 น.

ทองคำเปิดตลาดปรับลดลง 50 บาท แท่งขาย27,400รูปพรรณ27,900 บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 11 ส.ค. 2564 ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 27,300ขายออกบาทละ27,400 ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ26,802.88 ขายออกบาทละ27,900 บาท ทั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง 50 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 10 ส.ค.