Thursday, 21 October 2021

ทองคำ 14 กค. ปรับขึ้น 50 บาท


ทองคำ 14 กค. ปรับขึ้น 50 บาท

วันที่ 14 ก.ค. 2564 เวลา 09:36 น.

ทองคำเปิดตลาดปรับขึ้น 50 บาท แท่งขาย27,900รูปพรรณ28,400 บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 14 กค.2564 ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ27,800 ขายออกบาทละ27,900 ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ27,303.16 ขายออกบาทละ28,400 บาท ทั้งนี้ราคาทองคำปรับขึ้น 50 บาทเมื่อเทียบกับราคาวันที่ 13 ก.ค.