Wednesday, 20 October 2021

ทองคำ 17 กค. ลง 100 บาท


ทองคำ 17 กค. ลง 100 บาท

วันที่ 17 ก.ค. 2564 เวลา 09:34 น.

ทองคำเปิดตลาดปรับลดลง 100 บาท แท่งขาย28,150รูปพรรณ 28,650 บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 17 ก.ค. 2564 ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 28,050ขายออกบาทละ 28,150ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 27,545.72 ขายออกบาทละ28,650 บาท ทั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง 100 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันที่ 16 ก.ค.