Wednesday, 7 December 2022

ทองคำ 23 ก.ย. ไม่ขยับ แท่งขาย28,300 บาท


ทองคำ 23 ก.ย. ไม่ขยับ แท่งขาย28,300 บาท

วันที่ 23 ก.ย. 2563 เวลา 09:50 น.

ทองคำเปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง แท่งขาย28,300 รูปพรรณ28,800 บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 23 ก.ย. 2563 ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ28,200 ขายออกบาทละ28,300 ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 27,697.32 ขายออกบาทละ28,800 บาท ทั้งนี้ราคาทองคำไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับราคาวันที่ 22 ก.ย.