Saturday, 25 November 2023

ทองคำ 25 ก.ย. ไม่ขยับแท่งขาย27,750 บาท

25 Sep 2021
636


ทองคำ 25 ก.ย. ไม่ขยับแท่งขาย27,750 บาท

วันที่ 25 ก.ย. 2564 เวลา 09:45 น.

ทองคำเปิดตลาด ไม่เปลี่ยนแปลง แท่งขาย27,750รูปพรรณ 28,250 บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 25 ก.ย. 2564 ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ27,650 ขายออกบาทละ27,750 ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 27,151.56 ขายออกบาทละ28,250 บาท ทั้งนี้ราคาทองคำไม่เปบี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 24 ก.ย.