Wednesday, 20 October 2021

ทองคำ 3 ก.ค. ไม่ขยับ แท่งขายออกบาทละ 27,150 บาท


ทองคำ 3 ก.ค. ไม่ขยับ แท่งขายออกบาทละ 27,150 บาท

วันที่ 03 ก.ค. 2564 เวลา 09:41 น.

ทองคำเปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง แท่งขาย27,150รูปพรรณ27,650 บาท

ราคาทองคำประจำวันที่3 ก.ค. 2564 ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 27,050ขายออกบาทละ 27,150 ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ26,560.32 ขายออกบาทละ 27,650บาท ทั้งนี้ราคาทองคำไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับราคาวันที่ 2 ก.ค.