Saturday, 23 October 2021

ทองคำ 30 กค. ขึ้น 100 บาท


ทองคำ 30 กค. ขึ้น 100 บาท

วันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 09:42 น.

ทองคำเปิดตลาด ปรับขึ้น 100 บาท แท่งขาย28,400รูปพรรณ 28,900 บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 30 กค. 2564 ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 28,300ขายออกบาทละ28,400 ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ27,788.28 ขายออกบาทละ 28,900 บาท ทั้งนี้ ราคาทองคำปรับขึ้น 30 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดตลาด วันที่ 29 ก.ค.