Wednesday, 20 October 2021

ทองคำ 7 ส.ค. ร่วง 450 บาท


ทองคำ 7 ส.ค. ร่วง 450 บาท

วันที่ 07 ส.ค. 2564 เวลา 09:34 น.

ทองคำเปิดตลาดปรับลดลง 450 บาท แท่งขาย28,000รูปพรรณ 28,500บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 7 ส.ค. 2564 ตามประกาศขงสมาคมค้าทองคำ ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ27,900 ขายออกบาทละ 28,000ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 27,394.12 ขายออกบาทละ28,500 บาท ทั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง 450 บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาด วันที่ 6 ส.ค