Thursday, 21 October 2021

"ทักษิณ"ชี้รัฐประหารโดยทหาร-ตุลาการคือหายนะของประเทศ“ทักษิณ” ชี้การรัฐประหารโดยทหารและตุลาการคือหายนะของประเทศ ซัดระบบเผด็จการโลกทัศน์คับแคบ ห่วงแต่สถานภาพตัวเอง แต่ซ่อนรูปอยู่ในคำว่ารักชาติและรักสถาบัน