Sunday, 14 August 2022

ทักษิณโล่ง!พานทองแท้หลุดคดีฟอกเงินกู้แบงก์กรุงไทย – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


ทักษิณโล่ง!พานทองแท้หลุดคดีฟอกเงินกู้แบงก์กรุงไทย

วันที่ 28 พ.ค. 2563 เวลา 19:05 น.

อัยการสูงสุดชี้ขาดไม่ยื่นอุทธรณ์พานทองแท้คดีร่วมฟอกเงินปล่อยกู้แบงก์กรุงไทย 10 ล้าน เผยครอบครัวโล่งใจทันทีเมื่อทราบผล

สำนักงานอัยการสูงสุด มีคำสั่งชี้ขาดไม่ยื่นอุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท.245/2561 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายพานทองแท้ หรือโอ๊ค ชินวัตร บุตรชายคนโตนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ คดีร่วมกันกันฟอกเงินทุจริตเงินปล่อยกู้แบงก์กรุงไทย จำนวน 10 ล้านบาท ในความความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน และสมคบคบกันฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 5, 9, 60 และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 มาตรา 10 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 เท่ากับส่งผลให้คดีนี้ถือเป็นอันสิ้นสุดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ยกฟ้องนายพานทองแท้ ส่วนเหตุผลรายละเอียดคำสั่งชี้ขาดดังกล่าว ต้องรอติดตามว่าจะมีการชี้แจงจากสำนักงานอัยการสูงสุดต่อไปอย่างไร

สำหรับคดีนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง มีคำพิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2562 ต่อมาอัยการสำนักงานคดีพิเศษได้ทำความเห็นส่งไปยังอัยการสำนักงานคดีศาลสูง ว่า”เห็นควรไม่อุทธรณ์คดีต่อ”ซึ่งอัยการสำนักงานคดีศาลสูงเห็นด้วย ตามกฎหมายจึงต้องส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณา ตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษฯ มาตรา 34 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145 ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่

จากนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณากลั่นกรองดเพื่อเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณา จากพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวน ความเห็นของพนักงานอัยการ และคำพิพากษาของศาล ทั้งที่พิพากษายกฟ้อง และที่ทำความเห็นแย้งไว้ท้ายคำพิพากษา ประกอบกับความเห็นของพนักงานอัยการที่เห็นควรไม่อุทธรณ์คำพิพากษาแล้ว เห็นว่ายังมีประเด็นสำคัญแห่งคดีที่ควรต้องนำสู่การพิจารณาของศาลสูงเพื่อวินิจฉัย อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงมีความเห็นควรให้นำคดีขึ้นสู่ศาลสูง โดยส่งให้อัยการสูงสุดชี้ขาด เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2563 ขณะที่วันที่ 25 พ.ค. 2563 ทางอัยการสำนักงานคดีพิเศษ 4 ได้ยื่นขอขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 6 ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ถึงวันที่ 25 มิ.ย. 2563

อย่างไรก็ตาม คดีนี้ในศาลชั้นต้น องค์คณะผู้พิพากษา 2 คนมีความเห็นต่างกันในการตัดสิน โดยหนึ่งในองค์คณะ มีความเห็นแย้งว่า พฤติการณ์ที่มีเช็คเงินลงชื่อนายวิชัย กฤษดาธานนท์ อดีตผู้บริหารเครือกฤษดามหานคร โอนเข้าบัญชีนายพานทองแท้ เป็นความผิด เห็นควรให้ลงโทษจำคุก 4 ปีซึ่งมีการบันทึกไว้เป็นความเห็นแย้งท้ายคำพิพากษาด้วย หากคู่ความยื่นอุทธรณ์ความเห็นแย้งนี้ในสำนวนก็จะขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ทราบด้วย

ทั้งนี้ รายงานข่าวแจ้งว่า หลังอัยการมีคำสั่งชี้ขาดไม่ยื่นอุทธรณ์ ทำให้นายทักษิณ คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร บิดา มารดาและครอบครัวรู้สึกโล่งใจ หลังวิตกกังวลกับคดีนี้มานาน