Tuesday, 6 December 2022

"ธนาธร"ซัด"บิ๊กตู่"คิดแต่รักษาอำนาจจะบริหารประเทศเดินหน้าไม่ได้“ธนาธร”ชี้หากทำให้การเมืองเป็นปกติไม่ได้ การผลักดันความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นก็เป็นไปไม่ได้ ผู้มีอำนาจคิดแต่เพื่อทำลายหรือจัดการ เอาชนะกันทางการเมืองประเทศก็ไม่เดินหน้า