Monday, 24 June 2024

"ธนาธร"ลั่นปี64ขอเป็นพลังขยายเสียงเรียกร้องของ "ราษฎร"“ธนาธร” ชี้ปี 64 เป็นปีแห่งการต่อเติมไฟแห่งความหวัง ลั่น “คณะก้าวหน้า” ขอเป็นหนึ่งในพลังช่วยต่อเติมไฟแห่งความหวัง ขยายเสียงเรียกร้องให้ดังไปถึงหูของผู้มีอำนาจ