Wednesday, 20 October 2021

"ธรรมนัส"ควักเงินแสนเหมามังคุด20ตันช่วยชาวสวน“ธรรมนัส” เยี่ยมชาวสวนผลไม้นครศรีธรรมราช เหมามังคุด 20 ตัน 2 แสนบาท หลังเจอพิษโควิดระบาด กระทบขนส่งระบายสินค้าสู่ตลาด