Sunday, 24 September 2023

ธุรกิจนวด-สปาร้อง “บิ๊กตู่” ผ่อนปรนเปิดกิจการ – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


ธุรกิจนวด-สปาร้อง “บิ๊กตู่” ผ่อนปรนเปิดกิจการ

วันที่ 29 เม.ย. 2563 เวลา 13:30 น.

ผู้ประกอบการธุรกิจนวดร้อง “นายกฯ” ผ่อนปรนเปิดกิจการ เร่งออกมาตรการเยียวยาร้านนวดสปาชัดเจน

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ที่ศูนย์รับเรื่องราวทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักสักนักนายกรัฐมนตรี (ฝั่ง ก.พ.) กลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการสถานบริการเพื่อสุขภาพ นำโดยนายพิทักษ์ โยธา ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม โดยมีนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับหนังสือ เพื่อขอให้ภาครัฐมีมาตรการหรือให้ความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการบริการเพื่อสุขภาพ และผ่อนปรนมาตรการดังกล่าว

นายพิทักษ์กล่าวว่า ได้มีการกล่าวถึงสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพและสปา ซึ่งหน่วยงานภาครัฐไม่ได้มีการเตรียมให้ความมั่นใจในเรื่องการใช้บริการนวดเพื่อสุขภาพอย่างมีสุขอนามัย ทั้งที่เมื่อวัดความเสี่ยงในการใช้บริการร้านนวดถูกจัดอยู่ในสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งที่ร้านนวดมีการกำกับดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีการขึ้นทะเบียนเทียบเท่ามาตรฐานคลินิกเสริมความงาม

นายพิทักษ์กล่าวต่อว่า มาตรการให้กู้ยืมผู้ประกอบการไม่ได้สอดคล้องกับความเดือดร้อนจริง ผู้ประกอบการบางส่วนไม่ได้สามารถทำเอกสารกู้ยืมได้ และเป็นการเยียวยาที่ไม่มีทางออก ขณะเดียวกันพนักงานร้านนวด 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นพนักงานที่มาจากต่างจังหวัด เงินเยียวยา 5,000 บาท จึงไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต และยังมีพนักงานร้านนวดอีกจำนวนมากที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา ดังนั้น จึงขอเสนอให้ทางภาครัฐมีการพิจารณาการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ และหารือถึงผลกระทบที่แท้จริงของผู้ประกอบการ ดังนี้ 1. ผ่อนปรนให้มีการเปิดกิจการภายใต้การกำกับดูแลมาตรการเกี่ยวกับร้านเสริมสวยและคลินิกเสริมความงามต่างๆ 2. สร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจบริการ เพื่อสุขภาพโดยการมีการฝึกอบรมหรือฉีดพ่นฆ่าเชื้อต่างๆเพื่อให้ผู้มารับบริการปลอดภัยและมีการตรวจเครดิตฟรีให้กับผู้ให้บริการ เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ให้บริการมีความปลอดภัย

นายพิทักษ์ กล่าวอีกว่า 3. มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดกิจการและเหลียวแลธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพที่สามารถทำชื่อเสียงให้กับประเทศในฐานะมรดกโลก และ 4. ต้องมีมาตรการเยียวยาที่ชัดเจนเชื่อว่าจะช่วยเหลือเยียวยาร้านนวดสปาอย่างเร่งด่วน เหมือนกับการช่วยเหลือสนามมวยหรือไม่ เพราะตอนนี้เดือดร้อนกันทั่วหน้า

ภาพ อสมท.