Wednesday, 19 June 2024

ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ฉุกเฉินอนุมัติทันที6พันราย60ล้าน – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเงิน-หุ้น

15 Apr 2020
565


ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ฉุกเฉินอนุมัติทันที6พันราย60ล้าน

วันที่ 15 เม.ย. 2563 เวลา 21:54 น.

ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ฉุกเฉินวันแรกอนุมัติทันที 6 พันราย 60 ล้าน ด้านออมสินระบบล่มยังไม่อนุมัติปล่อยกู้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รายงานว่า ยอดผู้ลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. ผ่านระบบ LINE Official BAAC Family และได้รับอนุมัติแล้ว ณ วันที่ 15 เม.ษ. 2563 เวลา 17.00 น. จำนวน 6,000 ราย วงเงินกู้ 60 ล้านบาท

ด้านธนาคารออมสิน รายงานว่า มียอดผู้ลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน ณ วันที่ 15 เม.ย. 2563 จำนวน 2,462 ราย ไม่ทราบวงเงินกู้ เนื่องจากระบบลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารล่ม โดยผู้ลงทะเบียนยังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ และธนาคารได้ประกาศปิดระบบและให้ลงใหม่ในวันพรุ่งนี้

ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสินปล่อยกู้ “โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน” แห่งละเงิน 20,000 ล้านบาท วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน ผ่อนชำระคืนนานถึง 2 ปี โดยไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก ไม่ต้องใช้หลักประกัน

นอกจากนี้ ยังให้ปล่อยสินเชื่อพิเศษ เพื่อเสริมสภาพคล่องชั่วคราวอีกแห่งละ 20,000 ล้านบาท วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ให้ผ่อนชำระคืนนานถึง 3 ปี โดยการค้ำประกันสามารถใข้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ ขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563