Sunday, 26 May 2024

"นพดล"เสนอเยียยาโควิด-19ใช้หัวใจช่วยแทนAIนพดล ปัทมะ เสนอ”เยียวยาโควิด-19ถ้วนหน้า” ใช้หัวใจช่วยประชาชน แทนระบบ AI และตั้งวอร์รูมทำงานแข่งเวลา