Monday, 18 October 2021

นักวิทย์เตือนอังกฤษอาจมีคนตายจากโควิดหลายพันคนทุกปี

02 Aug 2021
14นักวิทยาศาสตร์บางส่วนมองว่าอังกฤษอาจมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ปีละหลายพันคนไปอีกหลายปี