Saturday, 25 May 2024

"นาที-ฉลอง"รอดกกต.ยกคำร้องปมเก็บบัตรประชาชนซื้อเสียงกกต.ยกคำร้อง2 ส.ส.ภูมิใจไทยพัทลุงปม”นิพิฎฐ์” กล่าวหาเก็บบัตรประชาชนซื้อเสียง แต่สั่งดำเนินคดีอาญามือโพสต์ข้อความใส่ร้ายประชาธิปัตย์