Wednesday, 7 December 2022

"น้องวิษณุ"พร้อมลาออกส.ว.เพื่อยึดหลักกฏหมาย-"น้องบิ๊ก"ตู่ประท้วง"เสรีพิศุทธ์"ส.ว.น้องชาย”วิษณุ เครืองาม”ติงอยากให้แก้รธน.โดยไม่ขัดกฏหมายเชื่อมีการยื่นให้ศาลรธน.ตีความลั่นถ้าขัดข้องหมองใจหนักๆยินดีลาออกจากส.ว.เพื่อยึดหลักกฏหมายส่วน”น้องบิ๊กตู่”โต้”เสรีพิศุทธ์”ปมลูกชายประมูลงานกองทัพ