Monday, 20 May 2024

บลจ.ยูโอบี แนะลงทุนกองทุนรวมผลตอบแทนระยะสั้นมากกว่าเงินฝาก – โพสต์ทูเดย์ กองทุนรวม

21 Apr 2020
491


บลจ.ยูโอบี แนะลงทุนกองทุนรวมผลตอบแทนระยะสั้นมากกว่าเงินฝาก

วันที่ 21 เม.ย. 2563 เวลา 13:17 น.

บลจ.ยูโอบี แนะลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินผ่านบริการออนไลน์ เน้นสินทรัพย์เสี่ยงต่ำและสภาพคล่องสูง โอกาสรับผลตอบแทนระยะสั้นมากกว่าเงินฝาก

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ชูกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย (TCMFENJOY) กองทุนรวมตลาดเงินที่เน้นลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงสูง เพื่อนักลงทุนจัดสรรพอร์ตการลงทุนในภาวะตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกที่มีความผันผวน และเป็นกองทุนรวมตลาดเงินที่มีผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนโดดเด่นเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรม กองทุนมีสภาพคล่องสูง ซื้อขายได้ทุกวันทำการ และได้รับเงินค่าขายคืนวันทำการถัดไป

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ด้วยสภาวการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่กระจายไปทั่วโลก ส่งผลให้สภาวะการลงทุนทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ทั่วโลกปรับตัวลดลงและมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าหลายประเทศจะประกาศมาตรการควบคุมที่เข้มข้น หรือการประกาศปิดประเทศ (Lockdown) เพื่อจำกัดการแพร่ระบาด แต่ไม่อาจจะคาดเดาได้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเมื่อใด

อย่างไรก็ดีท่ามกลางความไม่แน่นอนในภาวะปัจจุบันนี้ ยังคงมีการลงทุนที่น่าสนใจและสามารถเพิ่มโอกาสให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากได้ ซึ่งทาง บลจ. ยูโอบี มั่นใจนำเสนอทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสินทรัพย์ความผันผวนต่ำ และมีสภาพคล่องสูง โดยกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย (TCMFENJOY) เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน (Money market fund) ที่มีผลการดำเนินงานย้อนหลังโดดเด่นเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรม ประเภทกลุ่ม Money Market General จัดกลุ่มโดย Morningstar Thailand โดยผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน อยู่ที่ 1.35% ต่อปี และให้ผลการดำเนินงานดีกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ย 3 ธนาคารพาณิชย์ใหญ่ อยู่ที่ 0.52% ต่อปี (ที่มา : Morningstar Thailand, 31 มี.ค. 2563)”

นางสาวรัชดา กล่าวว่า ปัจจุบันภาครัฐได้ออกมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ ทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการอัดฉีดสภาพคล่อง ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดในระยะนี้ได้ ทำให้บรรยากาศการลงทุนโดยรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่อาจจะยังคงมีความผันผวนอยู่บ้าง ซึ่งทางบลจ. ยูโอบี มองว่าการลงทุนในสภาวะปัจจุบัน ควรเพิ่มสัดส่วนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำและให้ความสำคัญกับสภาพคล่องที่เพียงพอ  ผ่านการลงทุนในกองทุน TCMFENJOY ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพ มีความมั่นคงและมีสภาพคล่องสูงเป็นหลัก โดยกว่า 70% ของพอร์ตการลงทุน ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเงินฝาก ซึ่งเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งเสริมสภาพคล่องให้กับพอร์ตการลงทุนโดยรวม และเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนในระยะสั้นที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อีกทั้งนักลงทุนสามารถซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้ทุกวันทำการ และจะได้รับเงินค่าขายคืนในวันทำการถัดไป

สำหรับนักลงทุนที่สนใจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ขอนำเสนอรายการส่งเสริมการขายให้กับนักลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุน TCMFENJOY โดยมียอดซื้อสะสมทุกๆ 500,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2563 จะมีสิทธิได้รับฟรีหน่วยลงทุนของกองทุน TCMFENJOY มูลค่า 100 บาท (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด) ท่านสามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.uobam.co.th ทั้งนี้นักลงทุนสามารถทำรายการซื้อ กองทุนผ่านช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ บริการ ‘Premier Online’ ที่ https://echannel.uobam.co.th/fundcyber/Account/Login หรือ ผ่านทาง ‘UOBAM Invest’ mobile application ซึ่งเป็นช่องทางที่อำนวยความสะดวกในการทำรายการได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย สำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชีกองทุนและสนใจลงทุน สามารถขอรับคำแนะนำในการลงทุนและเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้โดยตรง ติดต่อได้ที่ งานบริการนักลงทุน โทร. 0-2786-2222 หรือ [email protected]